Om het voortbestaan van SEAT-Online.nl te kunnen garanderen zijn wij afhankelijk van sponsors en donateurs. Met de opbrengsten worden zaken als de forumsoftware, de hosting en de url betaald. Daarnaast wordt de clubkas onder andere aangesproken om bij meetings iets extra’s te kunnen doen.

Uiteraard is het doel niet om winst te maken. Iedereen in de Crew werkt op vrijwillige basis. De opbrengsten vloeien dus indirect weer terug naar de leden van SEAT-Online.nl.

Om leden de mogelijkheid te geven om SEAT-Online.nl te ondersteunen, is er sinds jaar en dag de mogelijkheid om "Vriend van SEAT-Online!" te worden. Met ingang van 2011 ziet het “Vriend” zijn er als volgt uit:

  • Speciale "Vriend van SEAT-Online!" status op het forum
  • Extra grote Inbox voor privéberichten
  • Exclusieve toegang tot het speciale "Vriend van SEAT-Online!"-ledengedeelte op het forum
  • Kans op extra korting bij groeps- en sponsoracties (in overleg met de sponsor)
  • Voorrang bij gelimiteerde sponsoracties
  • Voorrang bij verlotingen, zoals kaarten voor race-evenementen


Voor € 25,- ben je "Vriend" zo lang als SEAT-Online.nl zal bestaan.*

Neem voor de betalingsgegevens contact op via roadrunnerrik@seat-online.nl. Vergeet bij de omschrijving niet je forumnickname te vermelden.

De Crew van SEAT-Online.nl dankt iedereen voor zijn of haar betrokkenheid.

>>Vrienden-overzicht<<


* - Bij het al dan niet vrijwillig beëindigen van een ledenaccount, om welke reden dan ook, vindt geen restitutie plaats. Dit geldt ook voor een eventuele stopzetting van SEAT-Online.nl.