Nee, had toen een oud systeem. T schijnt wel te werken met dit systeem.